KUBHEKELELWE IZINSO

Ingabe unobuhlungu beqolo obuhambisana nebala elishisayo phakathi nalo iqolo, ukhathala iqolo kube sengathi liyahlukana? Ingabe uvuvukalelwe imilenze namaqakala; umchamo wakho uyashisa ube buhlungu uphinde uphume kancane? Uma uphisiwe kube sengathi ungachama manje noma uthi usuchamile uzwe sengathi usamningi umchamo osasele uze ubone ngamaconsi ngesinye isikhathi, uyakhathala, usindwa umzimba. Lezi nezinye izimpawu zezinso ezilimele. Nakisisa ngoba lesi isimo esingakubulala. Lezi zimpawu ziyatholakala nakwezinye izifo