Category Archives: Uncategorized

UKULIMALA KWAMA-FALLOPIANA TUBES KUNGAYIVALA INZALO

Kulelisonto iningizimu Afrika igoqa inyanga yabesifazane.  Nathi siwu-UKuphila Wellness Centre siqhubeka nokuqwashisa abasifazane ngezimo ezihlasela imizimba yabo ziholele kwizimo ezibucayi ezifana nokungabatholi abantwana. Umzimba wowesifazane unamapayipi amabili abizwa ngama-Fallopian Tubes asiza ukuthwala iqanda lowesifazane alisuse kuma-Ovaries lapho elakhiwa khona aliyise esibelethweni. Imbewu yowesilisa ifica iqanda likamama kulamapayipi ize ilichamisele, libe selithathwa liyiswe esibelethweni kwakheke ingane.Uma

Read More