chronic kidney disease develop over time

Signs and symptoms of chronic kidney disease develop over time if kidney damage progresses slowly. Signs and symptoms of kidney disease may include:
• Nausea

Read More

Fruits & Vegetables

Fruits & Vegetables Are Essential For Our Health

Read More

DETOX

It's good to give your body a detox a few times a year to help flush out toxins. This two-week detox diet isn't just for summer and it will help you lose 7lb in two weeks by eating lots of fruit and veg.
Stress is a bad thing but there are things that you can change and things that you cannot change, so you need to accept them and leave with them cause stress is a major factor in heart health and blood pressure so dont stress.
Dont avoid geting an HIV test beacuse you fear the results. Not knowing your status is not wise. December is Aids awareness month so be wise and know your status.

Read More

Ukungcola komzimba

Izinto esizidlayo nama -chemicals esiwahogelayo yiyona mbangela yokungcola komzimba . Umzimba unama-chemicals owakhiqizayo abuye abeyingozi kuwona. Akhona ama-chemicals ayingozi angakhiqizwa abantu. La-machemicals siwathola ngokuwaphefumula ngoba ahamba ngomoya ne-dust. Amanye alama-chemicals yila aphuma ngesikhathi ama-factory amakhulu ekhiqiza izinto ekumele azikhiqize esebenzisa wona ama-chemicals, kuze kubenensalela esalela emoyeni lo esiwuphefumulayo. Ukudla esikudlayo okuningi okudayiswayo kakhulukazi okuhlala emashelufini

Read More