**Visit Any of Our Nearest Branch today & Speak to Health consultant For All your Health Needs**

DETOX

It’s good to give your body detox a few times a year.This Will help Flush out toxins, fat acids and gallstones.Detox diet isn’t just for summer, It will help you lose 7lb in two weeks by eating lots of fruits and vegs and drinking lots of water. Varitta Detox Cleanses, Services and purifies your Blood and nourishes your Body. Visit any Our Branches today and speak to our Friendly Health Consultants.

Read More

100% Responsive

Minamaze (Lite) is 100% responsive. It looks great on all devices, from mobile to desktops and everything in between!

Read More

FIBROIDS

Uterine Fibroids are tumors that grow in the uterus….Although they are called tumors, they are not cancerous. Fibroids are very common among women in their child bearing years. The majority of women are unaware that they have fibroid. They are also known as uterine fibroids, myomas, or fibromyomas.

Read More

Hemorrhoids-causesKwabaningi ukuba nama-Piles kuyinto ebanga amahloni kanti akumele kubenjalo.

Izimpawu zokuthi unama-piles: ukubona igazi uma uyokuzikhulula endliniencane, izinhlungu nobunzima uma uyokuzikhulula, uma uqeda ukuzikhulula uzwa sengathi awuqedile, ukunwaya ngakwimbobo yokuzikhulula

E-Kuphila Wellness Centre ungaluthola usizo uma uzwa lezimpawu.

 

BFW

 

Khumbula ukuthi selapha izifo ezahlukene ngamakhambi emvelo, kanti sihlola umzimba wonke ngomshini i-Full Body Scanner

UKUPHILA WELLNESS CENTRE   KUNESIXAZULULO